Zakres usług:

- prowadzenie ksiąg handlowych (pełne księgi - program komputerowy Symfonia)
- prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
- sporządzanie list płac
- prowadzenie dokumentacji rozliczeń ZUS (przekazujemy dokumenty do ZUS drogą elektroniczną)
- sporządzanie delkaracji do urzędów skarbowych: PIT-y miesięczne i roczne, VAT -7, CIT-y miesięczne i roczne.
- sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodadkowa)
- opracowywanie zakładowych planów kont
- sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS) na podstawie zapisów z ksiąg rachunkowych, podatkowych książek przychodów i rozchodów
 
Biuro Rachunkowe "Wn-Ma" Spółka Cywilna
Ewa Kućma, Wojciech Kućma
43-300 Bielsko-Biała ul. Partyzantów 65
telefon: (033)499-89-10